Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos nuostatai 241.27 KB
Tvarkų aprašai
Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos 2023–2024 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2023-11-14 11:24:04 239.32 KB
Lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-09-30 23:36:32 157.71 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-09-28 11:16:38 158.84 KB
Taisyklės
Mokinių vidaus tvarkos taisyklės 2022-03-12 09:39:50 293.77 KB
Priėmimas į mokyklą
Mokinių priėmimo ir išvykimo iš mokyklos tvarka 2023-10-08 18:05:22 23.94 KB
Priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2018 m. 2022-10-29 14:19:10 21.57 KB
Dėl Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis, aptarnavimo teritorijų priskyrimo 2017 m. 2022-10-29 14:19:10 574.37 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2013 m. 2022-10-29 14:19:10 58.11 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2022-10-29 14:17:28 15.13 KB
Prašymas dėl centralizuoto vaikų priėmimo į mokyklą 2022-10-29 14:17:28 22.96 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023–2024 2023-09-30 23:24:49 1.47 MB
Kultūrinės-pažintinės dienos 2023-2024 m. m. 2023-10-09 21:40:12 206.04 KB
2023 metų veiklos programa 719.27 KB
Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 m. m. 244.46 KB
OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2022–2023 m. m. 2023-09-15 01:40:39 273.91 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 139.3 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 243.97 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-12-01 19:34:46 144.53 KB
Ataskaitos
2022 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-09-15 01:40:06 253.49 KB
2021 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-10-01 00:24:45 208.86 KB
2020 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-10-01 00:25:32 165.19 KB
2019 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-10-01 00:25:48 307.5 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų 2017–2018 m. m. įsivertinimo pažangos anketa (atsisiųsti) 2023-11-14 21:02:33 369.68 KB
Potvarkis dėl Radviliškio r. švietimo įstaigų vadovų 2018 metų veiklos ataskaitų įvertinimo ir 2019 metų metinių veiklos užduočių nustatymo (atsisiųsti) 2023-06-28 14:17:06 237.01 KB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-10-01 00:26:19 4.18 MB
2017 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-10-01 00:26:34 73.19 KB
Išorinio vertinimo ataskaita 2023-10-01 00:26:53 126.73 KB
Pamokos planavimas
Integruotos pamokos veiklos apskaita 2023-11-30 20:47:58 265.75 KB
Mokytojas–mokytojui. Sėkmės pamokos lapas 2023-11-30 20:49:19 26.58 KB
Ilgalaikio plano forma 44.5 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
II ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 22:11:48 859.97 KB
I ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 22:11:48 859.78 KB
2022 m.
Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2023-10-08 22:04:08 1.55 MB
III ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 22:04:08 775 KB
II ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 22:04:27 702.09 KB
I ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 22:04:08 633.9 KB
2021 m.
Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2023-10-08 21:44:34 1.26 MB
III ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:44:34 0.98 MB
II ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:44:34 0.97 MB
2020 m.
III ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:38:24 341.2 KB
II ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:38:14 2.69 MB
I ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:38:03 717.15 KB
2019 m.
Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2023-10-08 21:37:42 1.2 MB
III ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:37:26 9.74 MB
II ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:37:09 8.78 MB
I ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:36:58 6.36 MB
2018 m.
Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2023-10-08 21:36:42 3.76 MB
III ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:36:30 9.74 MB
II ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:36:12 8.78 MB
I ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:35:54 17.23 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Radviliškio rajono savivaldybės kovos su korupcija 2018-2019 metų programos priemonių planas 2023-09-28 11:19:37 257.45 KB
Apgaulės ir korupcijos prevencinė tvarka 2023-09-28 11:17:52 1.85 MB
Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas 2018-2019 m, 2023-09-28 11:20:00 257.45 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023 m. 2023-10-12 11:13:57 413.6 KB
Vaiko gerovės komisijos narių pareigos ir funkcijos 2022–2023 m. m. 2022-10-25 20:35:45 15.58 KB
Vaiko gerovės komisijos narių pareigos ir funkcijos 2019-2020 m. m. 2022-10-25 20:35:45 201.41 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019 m. 2022-10-25 20:35:45 207.07 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2012 m. 2022-10-25 20:47:57 455.48 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje 793.53 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo planas 2022-03-12 08:24:05 411.35 KB
Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo ataskaitas (už pirmus metus) 2022-03-12 08:24:05 1.19 MB
Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo plano tikslinimas 2022-03-12 08:24:06 264.66 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2023 2023-10-11 17:51:39 325.67 KB
Darbo užmokestis 2022 2023-10-03 21:57:47 332.75 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Dėl priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos patvirtinimo 2022-03-12 10:38:54 220.81 KB
Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-03-12 10:38:55 597.32 KB
Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis, aptarnavimo teritorijos 2022-03-12 10:38:55 574.37 KB
Teritorijos-žemėlapis 2022-03-12 10:38:55 329.3 KB
Mokinių atleidimo nuo menų, fizinio ugdymo ir kitų dalykų privalomo pamokų lankymo tvarka 2022-03-12 10:38:56 192.5 KB
Prašymo forma „Dėl priėmimo į PUG" 2022-03-12 10:38:56 276.9 KB
Prašymo forma „Dėl priėmimo į mokyklą 1–10 klasę" 2022-03-12 10:38:56 175.3 KB
Tėvų valanda 2023–2024 m. m. 212.98 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
1-4 klasių pamokų tvarkaraščiai 2023-09-29 16:34:30 560.48 KB
5-10 klasių pamokų tvarkaraščiai 2023-09-29 16:35:16 90 KB
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2023–2024 m. I pusmetis 2023-10-10 19:22:12 228.17 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 m. m. 244.46 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Olweus programos dokumentai
Laiškas tėvams 2023-09-15 01:39:34 248.97 KB
Informacijos biuletenis tėvams 2023-09-15 01:39:35 109.63 KB
OLWEUS programos standartas 2023-09-15 01:39:35 190.1 KB
Mokyklos taisyklės prieš patyčias 2023-09-15 01:39:37 8.24 MB
Olweus programos drausminimo taikymo kopėtėlės mokiniams 2023-09-15 01:39:38 191.46 KB
Drausminimo kopėtėlės 2023-09-15 01:39:38 597.4 KB
Mokymosi ir supervizijų grupės 2023-09-15 01:39:38 373.46 KB
OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2022–2023 m. m. 2023-09-15 01:40:39 273.91 KB
Patarimai užgauliotojų tėvams 2023-09-15 01:39:39 45.01 KB
Patarimai patyčių liudininkų vaikų tėvams 2023-09-15 01:39:39 45.56 KB
Patarimai patyčiose nukentėjusių vaikų tėvams 2023-09-15 01:39:39 47.65 KB