Korupcijos prevencija

Informacija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:

 1. atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
 2. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
 3. užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
 4. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
 5. įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
 6. skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Korupcijos prevencijos priemonės yra šios:

 1. korupcijos rizikos analizė;
 2. kovos su korupcija programos;
 3. teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektais numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);
 4. informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, arba apie asmenį, kurį į pareigas Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose teikia Lietuvos Respublika, pateikimas;
 5. informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
 6. visuomenės švietimas ir informavimas;
 7. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
 8. 8) kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.

Apie galimus korupcijos pažeidimus konfidencialiai galima pranešti telefonu - 8-422-53711 arba el. paštu info@grazinosmok.lt arba pranesk@grazinosmok.lt

STT karštoji linija 8-5-2663333.

Dokumentai

Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Radviliškio rajono savivaldybės kovos su korupcija 2018-2019 metų programos priemonių planas 2023-09-28 11:19:37 257.45 KB
Apgaulės ir korupcijos prevencinė tvarka 2023-09-28 11:17:52 1.85 MB
Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas 2018-2019 m, 2023-09-28 11:20:00 257.45 KB

Daugiau informacijos antikorupcine tema

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.45 – 15.30
 • 9. 14.55 – 15.40