Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis - švietimas, kodas 85.

 • Mokyklos pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 • nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla, kodas 88.10;
 • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, sausumos transportas, kodas 49.39;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
etwinning