Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2023-2024 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Priešmokyklinis ugdymo mokytojai

Genė Šimkuvienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

PUG „Bitutės“

Rita Jakštienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

PUG „Meškutės“

Audronė Steponavičienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

PUG „Pelėdžiukai“

Jurgita Musneckienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

PUG
Pradinio ugdymo mokytojai

Rasa Jasiulienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja ekspertė

1a kl.

Renata Kašėtaitė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

1b kl.

Roneta Tamošaitienė

Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja 1c kl.

Inga Svinkūnienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2a kl.

Simona Ganžunaitė-Šiškienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

2b kl.

Audronė Nėjienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2c kl.

Rasa Šimkuvienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

3a kl.

Lina Dikavičienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

3b kl.

Jolanta Nėjienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4a kl.

Milda Matonienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

4b kl.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Aušra Mackevičienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokytoja metodininkė

5b kl.

Danguolė Giedraitė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokytoja metodininkė

10b kl.

Joana Laurutienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokytoja metodininkė

6b kl.

Užsienio kalbų mokytojai

Oksana  Budreckienė

Anglų ir rusų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

7b kl.

Audronė Dailidonienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

6a kl.

Grita Dumskienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

5a kl.

Dalia Tamošiūnienė

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

Nerijus Maskaliovas

Prancūzų kalbos mokytojas

Vyresnysis mokytojas

-

Larisa Zabenina

Rusų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

Lolita Rulienė

Vokiečių kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

Daiva Kareckaitė

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

Dijana Krivickienė

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

8a kl.

Rūta Bernikienė

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

-

Lina Miškinienė

Informacinių technologijų mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

Gamtos mokslų mokytojai

Vilma Andriušaitienė

Fizikos mokytoja
Gamta ir žmogus

Mokytoja metodininkė

-

Gina Jacynienė

Biologijos ir chemijos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

Socialinių mokslų mokytojai

Ala Beliajeva

Etikos mokytoja

Mokytoja ekspertė

-

Vitalija Džiugienė

Tikybos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

Laima Škėmienė

Istorijos mokytoja

Mokytoja ekspertė

-

Salvinija Vaičiūnienė

Geografijos, ekologijos  mokytoja

Mokytoja ekspertė

7a kl.

Lina Miškinienė

Ekonomikos ir verslumo mokytoja

Mokytoja

-

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

Olesia Kablienė

Technologijų mokytoja

Mokytoja

-

Sigitas Laurutis

Technologijų mokytojas

Vyresnysis mokytojas

-

Artūras Miškinis

Muzikos mokytojas

Mokytojas metodininkas

-

Nora Adomavičienė

Muzikos mokytoja

Mokytoja

-

Vaiva Vaičiūnienė

Dailės moktojas

Mokytoja

-

Deividas Šeškus

Šokio mokytojas

Vyresnysis mokytojas

-

Jolanta Burneikienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

-

Jurgita Martyšovienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

8b kl.

Simona Jasiulevičienė

Fizinio ugdymo mokytoja, gydomoji kūno mankšta

Mokytoja

-

Karolis Balsys

Fizinio ugdymo mokytojas

Mokytojas

10a kl.

Specialusis ugdymas

Nijolė Šinkūnienė

Specialiojo ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

1 Spec. lavinamoji

Sonata Budavičienė

Specialiojo ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2 Spec. lavinamoji

Aušra Vrobliauskienė

Specialiojo ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

3 Spec. lavinamoji

Gintarė Lipnevičienė

Specialiojo ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

4 Spec. lavinamoji

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.00 – 11.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
etwinning