Filosofija, misija, vizija

Vizija

Gražinos mokykla - teikianti kokybišką pagrindinį išsilavinimą, orientuotą į kiekvieno mokinio asmenybės ūgtį bei sėkmingą socializaciją. Tai - mokykla visiems

Misija

Gražinos mokykla – pagrindinio ugdymo(si) įstaiga, teikianti aukštą mokymo(si) kokybę įvairių gebėjimų mokiniams, sudaranti sąlygas įgyti ir plėtoti bendrąsias kompetencijas bei gebėjimus, padedančius integruotis visuomenėje.

Filosofija

Mokykla nėra pasirengimas gyvenimui, tai - pats gyvenimas.

Mokyklos šūkis

Mokykla visiems!

Mokyklos vertybinės nuostatos

Bendruomeniškumas
Organizacijos narius vienija bendri tikslai ir siekiai, atsakomybė už save, įsipareigojimas mokyklos bendruomenei.

Tolerancija
Bendruomenė skirtybes supranta kaip normą, gyvena toleruodami kiekvieną žmogų. Bendruomenės narių tarpusavio santykiai grindžiami humaniškais geranoriškumo, pagarbos, pasitikėjimo, solidarumo, lygiateisiškumo principais.

Kūrybiškumas
Kiekvienam bendruomenės nariui suteikta galimybė realizuoti save ir kūrybiškai įveikti gyvenimo iššūkius.

Darna
Saugus, sveikas, ramus, darbingas mokyklos bendruomenės narių gyvenimas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
etwinning