Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos nuostatai 2024-01-25 12:32:01 1.55 MB
Tamo elektroninio dienyno nuostatai 392.94 KB
Potvarkis dėl rekomendacijų dėl vaikų poilsio organizavimo 2024-02-21 09:23:46 233.67 KB
Tvarkų aprašai
2023–2024 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2024-02-29 20:20:09 239.32 KB
Lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-09-30 23:36:32 157.71 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2023-09-28 11:16:38 158.84 KB
Mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų) nuosavu transportu tvarkos aprašas 210.78 KB
Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas 244.86 KB
Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas 162.44 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas 128.6 KB
Taisyklės
Mokinių vidaus tvarkos taisyklės 2022-03-12 09:39:50 293.77 KB
Priėmimas į mokyklą
Mokinių priėmimo ir išvykimo iš mokyklos tvarka 2023-10-08 18:05:22 23.94 KB
Priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2018 m. 2022-10-29 14:19:10 21.57 KB
Dėl Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis, aptarnavimo teritorijų priskyrimo 2017 m. 2022-10-29 14:19:10 574.37 KB
Centralizuoto vaikų priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2013 m. 2022-10-29 14:19:10 58.11 KB
Prašymai
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą 2022-10-29 14:17:28 15.13 KB
Prašymas dėl centralizuoto vaikų priėmimo į mokyklą 2022-10-29 14:17:28 22.96 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023–2024 2023-09-30 23:24:49 1.47 MB
Kultūrinės-pažintinės dienos 2023-2024 m. m. 2023-10-09 21:40:12 206.04 KB
2023 metų veiklos programa 719.27 KB
Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 m. m. 244.46 KB
OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2022–2023 m. m. 2023-09-15 01:40:39 273.91 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 139.3 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 243.97 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-12-01 19:34:46 144.53 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 327.18 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-04-17 22:31:50 223.39 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-04-17 22:32:25 233.81 KB
2024 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-04-17 22:33:06 495.37 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklos planas 451.56 KB
Ataskaitos
2023 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-04-17 11:39:52 6.62 MB
2022 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-22 08:22:56 253.49 KB
2021 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-22 08:22:56 208.86 KB
2020 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-22 08:22:56 165.19 KB
2019 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-22 08:22:56 307.5 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų 2017–2018 m. m. įsivertinimo pažangos anketa (atsisiųsti) 2024-01-22 08:22:56 369.68 KB
Potvarkis dėl Radviliškio r. švietimo įstaigų vadovų 2018 metų veiklos ataskaitų įvertinimo ir 2019 metų metinių veiklos užduočių nustatymo (atsisiųsti) 2024-01-22 08:22:56 237.01 KB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-22 08:22:56 4.18 MB
2017 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-22 08:22:56 73.19 KB
Išorinio vertinimo ataskaita 2024-01-22 08:22:57 126.73 KB
Pamokos planavimas
Integruotos pamokos veiklos apskaita 2023-11-30 20:47:58 265.75 KB
Mokytojas–mokytojui. Sėkmės pamokos lapas 2023-11-30 20:49:19 26.58 KB
Ilgalaikio plano forma 44.5 KB
Individualizuota programa 2024-03-01 19:21:45 51.5 KB
Neformaliojo švietimo programa 16.51 KB
Lentelė, pildoma prieš stebimą pamoką 14.82 KB
Stebėtos pamokos protokolas 2024-03-01 19:24:15 20.31 KB
Klasės vadovo plano veiklos gairės 26.19 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2024-03-15 20:17:28 1.55 MB
III ketvirčio ataskaitos 2024-03-15 20:17:28 859.67 KB
II ketvirčio ataskaitos 2024-03-15 20:17:28 859.97 KB
I ketvirčio ataskaitos 2024-03-15 20:17:28 859.78 KB
2022 m.
Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2023-10-08 22:04:08 1.55 MB
III ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 22:04:08 775 KB
II ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 22:04:27 702.09 KB
I ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 22:04:08 633.9 KB
2021 m.
Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2023-10-08 21:44:34 1.26 MB
III ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:44:34 0.98 MB
II ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:44:34 0.97 MB
2020 m.
III ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:38:24 341.2 KB
II ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:38:14 2.69 MB
I ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:38:03 717.15 KB
2019 m.
Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2023-10-08 21:37:42 1.2 MB
III ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:37:26 9.74 MB
II ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:37:09 8.78 MB
I ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:36:58 6.36 MB
2018 m.
Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2023-10-08 21:36:42 3.76 MB
III ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:36:30 9.74 MB
II ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:36:12 8.78 MB
I ketvirčio ataskaitos 2023-10-08 21:35:54 17.23 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2023 m. viešųjų pirkimų planas 2024-02-28 14:18:43 86.61 KB
2024 m. viešųjų pirkimų planas 2024-02-28 14:27:05 93.04 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 523.38 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Apgaulės ir korupcijos prevencinė tvarka 2023-09-28 11:17:52 1.85 MB
Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas 162.44 KB
Korupcijos prevencijos 2024–2026 metų veiksmų planas 2024-03-06 14:52:55 147.25 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023 m. 2023-10-12 11:13:57 413.6 KB
Vaiko gerovės komisijos narių pareigos ir funkcijos 2024-01-29 11:30:58 15.6 KB
Vaiko gerovės komisijos narių pareigos ir funkcijos 2019-2020 m. m. 2022-10-25 20:35:45 201.41 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019 m. 2022-10-25 20:35:45 207.07 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2012 m. 2022-10-25 20:47:57 455.48 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje 793.53 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo planas 2022-03-12 08:24:05 411.35 KB
Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo ataskaitas (už pirmus metus) 2022-03-12 08:24:05 1.19 MB
Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo plano tikslinimas 2022-03-12 08:24:06 264.66 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2024 2024-04-10 13:33:18 323.33 KB
Darbo užmokestis 2023 2024-04-10 13:33:18 332.31 KB
Darbo užmokestis 2022 2024-04-10 13:33:18 332.75 KB
Tėvams Atnaujinta Dydis
Dėl priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos patvirtinimo 2022-03-12 10:38:54 220.81 KB
Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-03-12 10:38:55 597.32 KB
Radviliškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis, aptarnavimo teritorijos 2022-03-12 10:38:55 574.37 KB
Teritorijos-žemėlapis 2022-03-12 10:38:55 329.3 KB
Mokinių atleidimo nuo menų, fizinio ugdymo ir kitų dalykų privalomo pamokų lankymo tvarka 2022-03-12 10:38:56 192.5 KB
Prašymo forma „Dėl priėmimo į PUG" 2022-03-12 10:38:56 276.9 KB
Prašymo forma „Dėl priėmimo į mokyklą 1–10 klasę" 2022-03-12 10:38:56 175.3 KB
Potvarkis dėl rekomendacijų dėl vaikų poilsio organizavimo 2024-02-21 09:23:46 233.67 KB
Mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų) nuosavu transportu tvarkos aprašas 210.78 KB
„Tėvų linijoje“ psichologų konsultacijos jau ir el. laiškais 591.26 KB
Tėvų valanda 2023–2024 m. m. 212.98 KB
Potvarkis dėl priežiūros ir vasaros poilsio organizavimo stovykloje paslaugų teikimo vaikams, baigusiems priešmokyklinio ugdymo programą, tvarkos aprašo patvirtinimo 340.52 KB
Sprendimas dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2024-04-22 18:32:34 284.96 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
1-4 klasių pamokų tvarkaraščiai 2023-09-29 16:34:30 560.48 KB
5-10 klasių pamokų tvarkaraščiai 2023-09-29 16:35:16 90 KB
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2023–2024 m. I pusmetis 2023-10-10 19:22:12 228.17 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 m. m. 244.46 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Olweus programos dokumentai
Laiškas tėvams 2023-09-15 01:39:34 248.97 KB
Informacijos biuletenis tėvams 2023-09-15 01:39:35 109.63 KB
OLWEUS programos standartas 2023-09-15 01:39:35 190.1 KB
Mokyklos taisyklės prieš patyčias 2023-09-15 01:39:37 8.24 MB
Olweus programos drausminimo taikymo kopėtėlės mokiniams 2023-09-15 01:39:38 191.46 KB
Drausminimo kopėtėlės 2023-09-15 01:39:38 597.4 KB
Mokymosi ir supervizijų grupės 2023-09-15 01:39:38 373.46 KB
OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2022–2023 m. m. 2023-09-15 01:40:39 273.91 KB
Patarimai užgauliotojų tėvams 2023-09-15 01:39:39 45.01 KB
Patarimai patyčių liudininkų vaikų tėvams 2023-09-15 01:39:39 45.56 KB
Patarimai patyčiose nukentėjusių vaikų tėvams 2023-09-15 01:39:39 47.65 KB
Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“
Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla rajono TŪM programoje 2024-02-28 21:08:39 693.09 KB
Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Įtraukties veiksmų planas 2021–2024 metams 449.53 KB
Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją 3.13 MB
Įtraukiojo ugdymo rekomendacijos 18.21 MB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 13.38 MB
Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Mokytojo vadovas 24.93 MB