Mokyklos istorija

Mokyklos istorija 1977 - 2012 

 • 1977 metais Radviliškio centre duris atvėrė 5-oji vidurinė mokykla. Beveik 10 metų mokyklai vadovavo Švietimo žymūnė Stefanija Januškevičienė.
 • Nuo 1987 metų mokyklos vairą perėmė antrasis mokyklos direktorius – Alfredas Krikštanas.
 • Nuo 1993 metų 5-oji vidurinė mokykla perėmė gatvės pavadinimą.
 • Nuo1993 metų ėmė dalyvauti Europos Sveikų mokyklų programoje, pradėta dėstyti sveika gyvensena.
 • 1994 metais atidaryta klasė specialiųjų poreikių vaikams.
 • 1996 metais įvestas sustiprintas dailės mokymas, 2000 metais peraugęs į kryptingą meninį ugdymą.
 • Mokykloje veikia ir Dailės centras, atviras miesto bendruomenei.
 • 1997 metų spalio 12-ąją mokykla iškilmingai paminėjo savo gyvavimo dvidešimtmetį.
 • 1997 metais įkurta skaitykla ir informacinės literatūros centras.
 • 2000 kovo dvidešimtą dieną iškilmingai atidarytas Ekologinio ugdymo centras.
 • 2002 metų rugsėjo pirmąją moksleivius sutiko naujasis mokyklos direktorius Vidmantas Tamošiūnas.
 • 2002 spalio mėnesį iškilmingai paminėtas mokyklos 25 metų jubilėjų.
 • 2005 metų rugsėjo pirmąją mūsų mokykla paskelbta gamtosaugine mokykla, o 2006 metų pavasarį įteikta Žalioji vėliava.
 • 2006 metų gegužę mokykla išleido paskutinę XXVIII abiturientų laidą.
 • 2006 metų rugsėjo pirmąją Radviliškio Gražinos vidurinė mokykla perorganizuota į pagrindinę ir 2007 pavasarį išleido pirmąją dešimtokų laidą.
 • Nuo 2008 metų rugsėjo pirmosios mokyklai vadovauja direktorius Laisvūnas Vaičiūnas.
 • Nuo 2008 metų kiekvieną pavasarį mokykla inicijuoja respublikinį avangardinio meno šou „Aš kitoks“.
 • 2009 metais Radviliškio rajono tarybos sprendimu uždaryti mokyklos Daugėlaičių ir Miežaičių skyriai.
 • 2010 metais paminėtas Ekologinio ugdymo centro 10 metų jubiliejus.
 • 2010 metais pradėta įgyvendinti žmogaus kultūros ugdymo programa „Būkime gražūs ir garbingi“.
 • Nuo 2010 metų gabiems ir kūrybingiems mokiniams organizuojamos vasaros stovyklos „Supermenai“.
 • 2011 metais įrengtas sporto aikštynas.
 • 2012 metais spalio mėnesį mokykla atšventė 35 metų jubiliejų. Buvę mūsų mokyklos mokiniai pasirinko garbingą Lietuvos piliečio kelią. Tarnauti Dievui, rūpintis žmogaus dvasios reikalais pasiryžo R.Čekavičius, T. Reinys, V.Birjotas. Mokykla didžiuojasi ir kitais savo auklėtiniais: operos solistu V.Juozapaičiu, žurnalistu O.Lukošiumi, filosofu R.Juodeika, poetu ir dainininku S.Sabaliausku, poete L.Verbliugevičiūte, verslininkais A.Žėku, V.Vyču bei G. ir S.Krivickais, vadybininkais L.Paulausku, G.Striupaite ir daugeliu, pasiekusių ar dar tebesiekiančių savųjų aukštumų. Jie nuoširdžiai prisimena buvusius savo mokytojus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.00 – 11.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
etwinning