Korupcijos prevencija

Informacija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos prevencijos tikslai ir uždaviniai

Korupcijos prevencija siekiama stiprinti nacionalinį saugumą, kurti socialinę gerovę, didinti administracinių, viešųjų ir kitų viešojo sektoriaus paslaugų teikimo kokybę, saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti demokratiją ir ekonomiką.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:

1) kurti korupcijai atsparią aplinką;
2) didinti antikorupcinį sąmoningumą;
3) sistemiškai ir koordinuotai šalinti korupcijos rizikos veiksnius, mažinti korupcijos riziką;
4) sudaryti prielaidas darniam ir veiksmingam korupcijos prevencijos subjektų sistemos veikimui;
5) mažinti ekonomines korupcijos paskatas;
6) užtikrinti aktyvų privataus sektoriaus subjektų ir visuomenės įsitraukimą į korupcijos prevenciją;
7) skatinti skaidrų, sąžiningą ir atvirą administracinių, viešųjų ir kitų paslaugų teikimą.

Korupcijos prevencijos priemonės yra šios:

1) korupcijos rizikos analizė;
2) korupcijos prevencijos planavimo dokumentai;
3) teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;
4) pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;
5) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;
6) korupcijos rizikos valdymo vertinimas;
7) atsparumo korupcijai lygio nustatymas;
8) antikorupcinių elgesio standartų diegimas.

Teisės aktai

GAUTI PRANEŠIMAI APIE KORUPCINIUS PAŽEIDIMUS.

2023 m. – pranešimų negauta.
2022 m. – pranešimų negauta.
2021 m. – pranešimų negauta.

Apie galimus korupcijos pažeidimus konfidencialiai galima pranešti telefonu - 8-422-53711 arba el. paštu info@grazinosmok.lt arba pranesk@grazinosmok.lt

STT karštoji linija 8-5-2663333.

Dokumentai

Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Apgaulės ir korupcijos prevencinė tvarka 2023-09-28 11:17:52 1.85 MB
Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas 162.44 KB
Korupcijos prevencijos 2024–2026 metų veiksmų planas 2024-03-06 14:52:55 147.25 KB

Metodinė šviečiamoji medžiaga
STT iniciatyvos mokinių ugdymui
Mokymosi-testavimo platforma „Skaidrumo ženklelis“

Galimybė „užsisakyti“ virtualią pamoką „Antikorupcinio švietimo pamoka“. Pamokos vedamos nuotoliniu arba kontaktiniu būdu. Dėl pamokos laiko ir formato kviečiame rašyti el. paštu moksleiviai@stt.lt;

Dilemų žaidimas „Skaidru: kaip elgtumeisi tu?“
Edukacinės priemonės
Skaidrumo akademijos svetainė mokytojams
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo e. mokymo platforma

Daugiau informacijos antikorupcine tema

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.50 – 16.35