Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023–2024 2023-09-30 23:24:49 1.47 MB
Kultūrinės-pažintinės dienos 2023-2024 m. m. 2023-10-09 21:40:12 206.04 KB
2023 metų veiklos programa 719.27 KB
Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 m. m. 244.46 KB
OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2022–2023 m. m. 2023-09-15 01:40:39 273.91 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 139.3 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 243.97 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-12-01 19:34:46 144.53 KB
2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas 327.18 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-04-17 22:31:50 223.39 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos planas 2024-04-17 22:32:25 233.81 KB
2024 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-04-17 22:33:06 495.37 KB
2024 m. balandžio mėn. veiklos planas 451.56 KB
Ataskaitos
2023 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-04-17 11:39:52 6.62 MB
2022 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-22 08:22:56 253.49 KB
2021 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-22 08:22:56 208.86 KB
2020 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-22 08:22:56 165.19 KB
2019 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-22 08:22:56 307.5 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų 2017–2018 m. m. įsivertinimo pažangos anketa (atsisiųsti) 2024-01-22 08:22:56 369.68 KB
Potvarkis dėl Radviliškio r. švietimo įstaigų vadovų 2018 metų veiklos ataskaitų įvertinimo ir 2019 metų metinių veiklos užduočių nustatymo (atsisiųsti) 2024-01-22 08:22:56 237.01 KB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-22 08:22:56 4.18 MB
2017 metų vadovo veiklos ataskaita 2024-01-22 08:22:56 73.19 KB
Išorinio vertinimo ataskaita 2024-01-22 08:22:57 126.73 KB
Pamokos planavimas
Integruotos pamokos veiklos apskaita 2023-11-30 20:47:58 265.75 KB
Mokytojas–mokytojui. Sėkmės pamokos lapas 2023-11-30 20:49:19 26.58 KB
Ilgalaikio plano forma 44.5 KB
Individualizuota programa 2024-03-01 19:21:45 51.5 KB
Neformaliojo švietimo programa 16.51 KB
Lentelė, pildoma prieš stebimą pamoką 14.82 KB
Stebėtos pamokos protokolas 2024-03-01 19:24:15 20.31 KB
Klasės vadovo plano veiklos gairės 26.19 KB

Atnaujinta: 2024-03-06