Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023–2024 2023-09-30 23:24:49 1.47 MB
Kultūrinės-pažintinės dienos 2023-2024 m. m. 2023-10-09 21:40:12 206.04 KB
2023 metų veiklos programa 719.27 KB
Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2024 m. m. 244.46 KB
OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2022–2023 m. m. 2023-09-15 01:40:39 273.91 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 139.3 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 243.97 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2023-12-01 19:34:46 144.53 KB
Ataskaitos
2022 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-09-15 01:40:06 253.49 KB
2021 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-10-01 00:24:45 208.86 KB
2020 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-10-01 00:25:32 165.19 KB
2019 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-10-01 00:25:48 307.5 KB
Bendrojo ugdymo mokyklų 2017–2018 m. m. įsivertinimo pažangos anketa (atsisiųsti) 2023-11-14 21:02:33 369.68 KB
Potvarkis dėl Radviliškio r. švietimo įstaigų vadovų 2018 metų veiklos ataskaitų įvertinimo ir 2019 metų metinių veiklos užduočių nustatymo (atsisiųsti) 2023-06-28 14:17:06 237.01 KB
2018 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-10-01 00:26:19 4.18 MB
2017 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-10-01 00:26:34 73.19 KB
Išorinio vertinimo ataskaita 2023-10-01 00:26:53 126.73 KB
Pamokos planavimas
Integruotos pamokos veiklos apskaita 2023-11-30 20:47:58 265.75 KB
Mokytojas–mokytojui. Sėkmės pamokos lapas 2023-11-30 20:49:19 26.58 KB
Ilgalaikio plano forma 44.5 KB

Atnaujinta: 2023-06-28