Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje Pareigos ir funkcijos

1.

Daiva Sedelskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė
 1. Renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia komisijos veiklai vykdyti.
 2. Organizuoja VGK posėdžius.
 3. Pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus.
 4. Atstovauja Komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus arba paveda atstovauti kitam komisijos nariui.

2.

Kristina Valuckienė Logopedė metodininkė Pavaduotoja
 1. Paveda komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomamklausimui nagrinėti;
 2. Konsultuoja mokytojus dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesysyra nepriimtinas.
 3. Krizės metu organizuoja mokyklos darbuotojų susirinkimą, kurio metu pateikia informaciją apie įvykį; su mokyklos vadovu sprendžia darbo organizavimo klausimus, su kitais mokyklos vadovais stebi ir primena kiekvieno darbuotojo funkcijų atlikimą ir atsakomybę.

3.

Zinaida Kerpienė Specialioji pedagogė, logopedė Sekretorė
 1. Atsako už Komisijos dokumentaciją, tvarko dokumentus, susijusius su komisijos posėdžių organizavimu, sprendimų fiksavimu
 2. Atlieka pirminį pagrindinių klasių mokinių ugdymosi sunkumų vertinimą
 3. Vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžių rengimo klausimais.

4.

Renata Jocienė Logopedė, specialiji pedagogė Narė
 1. Atsako už mokinių ugdymosi poreikių analizę.
 2. Atsako už specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių apskaitą mokykloje.
 3. Renka ir apibendrina informaciją apie kylančias ugdymo problemas ir jų priežastis.
 4. Atlieka pirminį pradinių klasių mokinių ugdymosi sunkumų vertinimą.

5.

Zita Mackevičienė Socialinė pedagogė Narė
 1. Renka informaciją ir pateikia Komisijai apie mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, teisėtvarkos pažeidimus.
 2. Atsakinga už smurto, patyčių, žalingų įpročių prevencinį darbą.
 3. Krizės metu padeda komandos nariams, dalyvauja pokalbiuose. Rengia pokalbius su mokiniais. Kontaktuoja su teisėsaugos bei kitomis su mokyklos saugumu susijusiomis institucijomis, atlieka veiksmus, užtikrinančius mokyklos bendruomenės saugumą.

6.

Vitalijus Kuranda Socialinis pedagogas Narys
 1. Renka informaciją ir pateikia Komisijai apie mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, teisėtvarkos pažeidimus.
 2. Krizės metu rengia pranešimus ir informaciją apie krizę bendruomenei ar žiniasklaidai, bendradarbiauja su mokytojais telkiant juos atkurti įprastą mokyklos bendruomenės veiklą.
 3. Renka informaciją apie mokinių lankomumą, analizuoja pamokų nelankymo priežastis.
7. Dijana Krivickienė Matematikos mokytoja Narė
 1. Renka informaciją apie 5–10 klasių mokinių mokymosi sunkumus, nepriimtino elgesio atvejus.
 2. Renka informaciją apie aptiktus pavojus, susijusius su mokinių saugumu, mokyklos teritorijoje.
8. Lina Dikavičienė Pradinių klasių mokytoja Narė
 1. Renka informaciją apie aptiktus pavojus, susijusius su pradinių klasių mokinių saugumu, mokyklos teritorijoje.
 2. Renka informaciją apie pradinių klasių mokinių lankomumo problemas, patyčių ir nepriimtino elgesio atvejus.

Dokumentai

Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023 m. 2023-10-12 11:13:57 413.6 KB
Vaiko gerovės komisijos narių pareigos ir funkcijos 2024-01-29 11:30:58 15.6 KB
Vaiko gerovės komisijos narių pareigos ir funkcijos 2019-2020 m. m. 2022-10-25 20:35:45 201.41 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019 m. 2022-10-25 20:35:45 207.07 KB
Poveikio priemonių taikymo tvarka 2012 m. 2022-10-25 20:47:57 455.48 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.10 – 12.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
etwinning