Visos dienos mokykla

Už visos dienos mokyklos paslaugą mokykloje atsakingas asmuo

Visos dienos mokykla „Šaltinėlis“

Visos dienos mokyklos tikslas - suteikti kiekvienam mokiniui individualią mokymosi pagalbą ir tenkinti mokinių saviraiškos poreikius.

1-4 klasių mokiniai turi galimybę nuo 8.00 val. iki 17.00 val. mokytis mokykloje.

Nuo 8.00 iki 12.40/13.40 val. vyksta mokiniams dalykų - pagal Bendrąją pradinio ugdymo programą privalomųjų mokomųjų dalykų (matematika, lietuvių kalba, pasaulio pažinimas ir kt.) ir informacinio raštingumo bei gamtamokslinio ugdymo pamokos mokyklos laboratorijoje.

Nuo 12.40/ 13.40 – 17.00 val. mokiniams yra galimybė lankyti:

 • Visos dienos mokyklos užsiėmimus, kurie yra organizuojami pagal mokyklos parengtą veiklų tvarkaraštį ir papildomas programas: Saviugdos (namų darbų atlikimo), Skaitymo skatinimo, IT gebėjimų ugdymo, Sporto ir sveikatinimo.
 • net ir nevykstant į būrelius už mokyklos ribų - neformaliojo švietimo užsiėmimus pagal mokyklos (1-4 klasių etnografinis ansamblis,  judriųjų žaidimų būrelis, dailės studija, keramikos būrelis ir kt.) arba mokyklos partnerių (programavimas, krepšinis, keramika, aikido ir pan.)  (daugiau: https://staneviciaus.lt/paslaugos/neformalus-svietimas ) parengtas programas.

VDM pradinio ugdymo pedagogai padeda mokiniams paruošti pamokas, tobulinti skaitymo įgūdžius, atlikti papildomas užduotis aukštesnių gebėjimų mokiniams. Taip pat teikiamos pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos, kita mokymosi pagalba. Ši veikla trunka valandą.

Mokiniai nuolat išvedami į lauką. Mokyklos aplinkoje ir miesto parke jie visą valandą būna gryname ore ir užtikrinamas jų aktyvus judėjimas (mokytojų padėjėjai vaikus moko žaisti lauko žaidimus, organizuoja sportinius žaidimus, kartu su vaikais pramogauja žaidimų aikštelėje).

15.00 val. mokytojų padėjėjai mokinius palydi į neformaliojo švietimo veiklas: robotikos, keramikos, Zumba šokio treniruotes, užsiėmimus miesto baseine...

Bendradarbiaujant su Radviliškio miesto organizacijomis, vykdoma pažintinė veikla Kultūros centre, Viešojoje bibliotekoje, kuriuose mokiniai ugdosi įvairias šiuolaikiškam gyvenimui būtinas kompetencijas, susietas su gyvenimo patirtimi.

Pagrindinis Visos dienos mokyklos skirtumas nuo prailgintos dienos grupės – tėveliams nereikia mokėti už mokinių dalyvavimą Visos dienos mokykloje, nes visos paslaugos, išskyrus mokinių maitinimą, finansuojamos iš valstybės ir savivaldybės lėšų.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
etwinning