Pradinis ugdymas

Už pradinio ugdymo paslaugą mokykloje atsakinga

Nina Kavaliauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.45 – 15.45

12.00 – 12.30

 

Antradienis

7.45 – 17.00

12.00 – 12.30

 

Trečiadienis

7.45 – 17.00

12.00 – 12.30

 

Ketvirtadienis

7.45 – 16.00

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 7.45 – 15.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas (0 422) 51 045

El. paštas Rašyti

Informacija

Dirbame pagal Lietuvos Pradinio ugdymo programų aprašą. Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. ruošiamės dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas. Pradinio ugdymo tikslas – padėti mokiniams formuotis moralines nuostatas, kultūrinę, tautinę ir pilietinę savimonę, įgyti šio amžiaus tarpsnio galimybes atitinkančius raštingumo gebėjimus, socialinius, emocinius ir sveikos gyvensenos įgūdžius. Įgyvendinant Bendrąsias programas ugdomos šios kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos.

Maitinimas

 • Mokykla turi savo valgyklą, kurioje maitinimą organizuoja mokykla. Valgykla dirba nuo 8.30 – 15.30 val.

Individualios pažangos stebėsena

Klasėse mokytojai nuolat stebi mokymosi procesą.

Kiekvienas mokinys skatinamas ne konkuruoti su kitais, o tobulėti ir vertinti savo asmeninį progresą.

Mokytojai nuolat stebi, vertina ir skatina individualią mokinio pažangą ir teikia grįžtamąjį ryšį. Jei reikia, užduotys diferencijuojamos pagal mokinių gebėjimus.

Ugdymo procese nuolat mokomės kelti tiek individualius, tiek komandinius - visos klasės tikslus. Kartu mokomės jų siekti bei įsivertinti savo sėkmes ir nesėkmes. Taip ugdome mokinių savarankiškumą, atsakingą požiūrį į mokymąsi, skatiname motyvaciją siekti užsibrėžtų tikslų, darniai dirbti komandoje bei spręsti iškilusias problemas.

Reguliarus grįžtamasis ryšys teikiamas elektroniniame dienyne TAMO.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
etwinning