Vaiko individualios pažangos (VIP) mokyklų tinklas

Mokytojų stažuotė Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje

2024 m. balandžio 24–25 d. pradinių klasių mokytoja Lina Dikavičienė, matematikos mokytoja Daiva Kareckaitė ir specialiosios klasės mokytoja Gintarė Lipnevičienė dalyvavo VIP mokyklų tinklo stažuotėje „Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos (VIP) kultūrą mokykloje“, kuri vyko Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje.  Pedagogės susipažino su mokyklos VIP (vaiko individualios pažangos), MID (mokomės-išbandome-dalinamės) aspektais, klasių valandėlių sistemomis, Vaiko gerovės komisijos, metodinės tarybos veikla, mokyklos veiklos tobulinimo grupių darbu, DMP mokinių atpažinimu, mokinių dienoraščiu, penktokų adaptacine stovykla „Žengiu į 5-tą klasę“. Stažuotės dalyviai taip pat stebėjo ir aptarė  pamokas. Turėjo galimybę lankytis Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje, Panevėžio STEAM centre, RoboLabas centre. Veiklos buvo puikiai suorganizuotos, leidžiančios mokytojams įgyti praktinių įgūdžių ir naujų metodų, kurie neabejotinai prisidės prie profesinio tobulėjimo ir mokymo efektyvumo.

Mokytojų stažuotė Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijoje

Balandžio 24–25 dienomis pradinių klasių mokytoja ekspertė Rasa Jasiulienė ir geografijos mokytoja ekspertė Salvinija Vaičiūnienė dalyvavo stažuotėje Klaipėdos Vyturio progimnazijoje. Stažuotė prasidėjo nuo dalyvių susipažinimo, programos aptarimo ir mokyklos erdvių pristatymo. Mokykla nebuvo įtraukta į renovacijos projektus, tačiau savo jėgomis atnaujintos  erdvės išsiskiria šiuolaikiškumu ir jaukumu: puikiai įrengta laboratorija, biblioteka, valgykla, sporto salė, informacinių technologijų kabinetas, jaukūs koridoriai, kur matomi dar neseniai praėjusio mokyklos jubiliejaus akcentai. Jaukiame ir naujai įrengtame mokytojų kambaryje sudarytos sąlygos ne tik mokytojų darbui bet ir poilsiui:  net du kompiuteriai ir du spausdintuvai užtikrina sklandų pasiruošimą pamokoms, kavos aparatas bei minkštasuoliai nuteikia mielam pabendravimui. Mokyklos koridoriai išpuošti mokinių piešiniais, projektiniais darbais, mokytojų kolektyvo nuotraukomis, jaučiasi, kad čia gera visiems mokyklos bendruomenės nariams. Mokyklos foje puošia ant sienos išeksponuotos mokinių teisės ir pareigos, mokyklos himnas, vizija ir misija, taip pat  mokyklos pagrindinį siekį įprasminantys žodžiai: „Mums svarbu, kad kiekvienas mokinys patirtų sėkmę“.

Stebėtos kolegų  pamokos leido patobulinti mokinių skirtybių ir galimybių pažinimo galimybes.

Mokyklos Metodinės tarybos pirmininkė susitikime su stažuotės dalyviais   papasakojo, kaip vertinama individuali mokinio pažanga pradinėse klasėse ir kaip vyksta MIP stebėsena 5–8 klasėse. Mokytojų taikoma metodika yra naudinga, informatyvi ir savalaikė.

Maloniai nustebino pokalbis su mokyklos mokinių savivalda. Pokalbio metu atsiskleidė mokinių entuziazmas ir noras veikti, įgyvendinti sumanymus ir vykdyti svarbius pokyčius mokykloje. Šauni koordinatorės ir mokinių komanda!

Kūrybinė popietė „Atverk širdį poezijai“- labai jaukus ir šiltas renginys. Organizatoriams tikrai pavyko sukurti ypatingą nuotaiką, suteikti galimybę čia ir dabar pajusti poezijos ir muzikos grožį.

Dalyvavimas  vėtrungių gamybos ir grojimo būgnais edukacijose padovanojo išskirtines emocijas! Įdomios ir įtraukiančios veiklos leido patirti kūrybos džiaugsmą, pajusti muzikos ritmą mokantis groti mušamaisiais instrumentais kartu su mokiniais. Relaksacija su psichologe leido šiek tiek stabtelėti, pažvelgti į save ir pasidalinti prasmingos akimirkomis su kolegėmis iš kitų mokyklų.

Mokytojų stažuotė Šiaulių Salduvės progimnazijoje

Pradinių klasių mokytoja Inga Svinkūnienė bei anglų kalbos mokytoja Grita Dumskienė kovo 13–14 d. dalyvavo VIP mokyklų tinklų stažuotėje ,,Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos kultūrą mokykloje“, kuri vyko Šiaulių Salduvės progimnazijoje. Mokytojos stebėjo pamokas, aptarė įvairių darbo grupių metodiką bei susipažino su ugdomųjų projektų veiklomis.

Atnaujinta: 2024-05-10
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
etwinning