Vizija

Gražinos mokykla – teikianti kokybišką pagrindinį išsilavinimą ir sudaranti galimybes įsisavinti kryptingo meninio ugdymo programą.

Misija

Gražinos mokykla – pagrindinio ugdymo(si) įstaiga, užtikrinanti aukštą mokymo (si) kokybę, sudaranti sąlygas įgyti ir plėtoti menines bei technologines kompetencijas, atsižvelgiant į individualius mokinio gebėjimus.

Filosofija

Mokykloje mokausi mokytis ir kurti visą gyvenimą.

Mokyklos šūkis

Būkime gražūs kūnu ir siela.

Mokyklos vertybinės nuostatos

Garbingi ir
r
eiklūs sau bei kitiems,
a
ktyviai mokydamiesi visą gyvenimą,
ž
ingeidžiomis akimis žvelgdami į pasaulį,
i
niciatyviai ugdydami savo gebėjimus,
n
ovatoriškai panaudodami saviraiškos galimybes,
a
tkakliai sieksime tikslo – kad pasaulį kurtų atsakingas už savo poelgius žmogus.