2 proc parama

Kokybės krepšelis

-kokybes krepselis 300x137d34 kuriame ateiti

 

 

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2019 - 2023 m.

Projektui skirtos lėšos: 30 324 200,95  Eur.

Projekto vadovas: Aušra Liubinienė, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. nr. + 370 666 29553

Projekto veiklų aprašymas

Siekiant įdiegti duomenimis grįstą kokybės kultūrą (kokybės samprata – vertinimas – tobulinimas) planuojama kryptingai dirbti su mokyklų steigėjais – savivaldybėmis ir mokyklomis:

I projekto etape su 180 bendrojo ugdymo mokyklų, atrinktų į dvi tikslines grupes:  30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką (pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas) ir 150 mokyklų, turinčių silpną geros mokyklos požymių raišką; bei

II projekto etape su 90 bendrojo ugdymo mokyklų.

Mokyklų veiklos tobulinimas bus vykdomas nuosekliai, t. y.:

  • atliekamas mokyklų išorinis vertinimas arba įsivertinimas;
  • remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis rengiami mokyklų veiklos tobulinimo planai (toliau MVT planai), kurie derinami su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei tvirtinami mokyklų vadovų. I etapo silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms (150) ir II etapo mokykloms MVT planus padės rengti projekto konsultantai ar metodininkai, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos (30) MVT planus rengė savarankiškai;
  • vadovaujantis projekto tvarkos aprašu, MOKYKLOMS skiriamos tikslinės projekto lėšos MVT planams įgyvendinti;
  • skyrus lėšas, vykdoma suplanuotų veiklų įgyvendinimo stebėsena ir padarytos pažangos vertinimas kiekvienoje mokykloje. Pažangos vertinimas bus vykdomas po dvejų metų (150 mokyklų bus atliktas veiklos rizikos išorinis vertinimas) arba ne anksčiau kaip po pirmųjų projekto metų (90 mokyklų bus atliktas išorinis vertinimas). Pasibaigus MVT planų įgyvendinimui stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos atliks savo veiklos kokybės įsivertinimą.

Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

Siektini rodikliai – 270 finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų; 70 proc. finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų, kurių mokinių ugdymo pasiekimai pagerėjo.

Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas >>>, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-707 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-496 .

Projekto mokyklų sąrašai >>>, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-888 I-jam projekto etapui.

Projekto mokyklų sąrašas >>>, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m.liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1321 II-jam projekto etapui.

 

Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje startuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Lėšos skirtos mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimui. Projektui įgyvendinti paruoštas Linkuvos gimnazijos veiklos tobulinimo planas. Veiklos planas suderintas su Nacionaline švietimo agentūra bei Radviliškio rajono savivaldybės administracija.

Gražinos pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo plano tikslas ir uždaviniai jam pasiekti:

Tikslas: Sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei ūgčiai ir mokymosi sėkmei.

Uždaviniai:

  1. Efektyvinti pagalbos mokiniui teikimą plečiant visos dienos mokyklos (VDM) veiklą.
  2. Ugdyti mokėjimo mokytis kompetencijas, mokiniams dalyvaujant skaitmenizuotame ugdymo procese.
  3. Gilinti socialinę ir asmeninę kompetencijas socialiai jautrių šeimų vaikams.

 

 

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo planas

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veiklostobulinimo ataskaitas (už pirmus metus)

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos veiklos tobulinimo plano tikslinimas

Sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei ūgčiai ir mokymosi sėkmei.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, svetainėje yra naudojami slapukai (angliškai „cookies“), kuriais analizuojama jūsų naršymo istorija. Tokiu būdu optimizuojamas svetainės funkcionalumas ir pateikiamas turinys, kuris yra aktualus jums. Sutikdami, spauskite mygtuką “Sutinku” arba pasirinkite “ Daugiau informacijos ”. Daugiau informacijos